Dissertatie

“Lerende overheid, intelligent beleid” – De lessen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering voor de structuurfondsen van de Europese Unie (Proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1997)

In hoeverre kunnen beleidsevaluatie en beleidsadvisering bijdragen aan het leervermogen van de overheid? 

“Lerende overheid, intelligent beleid” (Phaedrus, 1997)

Voor velen bestaat de meerwaarde ervan vooral uit rationele analyse. Het streven naar betrouwbare informatie en ‘ware kennis’  staat daarbij centraal. 

Anderen leggen de nadruk op het karakter van beleidsontwikkeling als argumentatief proces. het gaat dan om gehoord worden, overtuigingskracht en de ‘sociale constructie van beleid.

In dit boek worden de verschillende bijdragen van beleidsevaluatie en beleidsadvisering vanuit een constructivistisch perspectief onderzocht. 

Aan de hand van een drietal ideaaltypische leermodellen wordt betoogd dat intelligent beleid zowel rationele analyse als argumentatie vergt.

U kunt een exemplaar van het proefschrift aanvragen via petervanderknaap@hotmail.com