Essay

Hoe leren professionals van resultaatgerichte sturing? Hoe leren toezicht en beleid zinvol van elkaar? En hoe leert het middenmanagement in een ambtelijke organisatie eigenlijk van hun leidinggevenden? 

In 2006, 2007 en 2008 doen drie groepen fellows van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in het kader van de atelierfase van hun MPA-opleiding onderzoek naar deze vragen. In 2009 vatte ik de lessen samen in een speciaal voor de NSOB geschreven essay:

“Leren van tegenspraak en tegenwicht – Hoe professionals en managers leren van leiderschap, resultaatgerichte sturing en toezicht” – NSOB, Den Haag 2009

De overheid lijkt steeds weer tegen leerbarrières aan te lopen en raakt volgens sommigen verder en verder af van de werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt veel in kennis en in leren geïnvesteerd. 

Een lerende overheid streeft naar verbetering: van kennis, van beleid en –uiteindelijk – van de samenleving. Resultaatsturing, inspectie en toezicht zijn – net als bijvoorbeeld kwaliteitszorg, risicomanagement en beleidsonderzoek – instrumenten die daarbij worden ingezet. Want de wereld mag dan complex en dynamisch zijn, en er mogen meer actoren zijn alleen dan de (rijks)overheid, dat is nog geen reden om bij de pakken neer te zitten… 

U kunt gedrukte exemplaren aanvragen via petervanderknaap@hotmail.com