“Leren van tegenwicht en tegenspraak”


NSOB Essay 2009

 

U kunt een exemplaar aanvragen via petervanderknaap@hotmail.com

Hoe leren professionals van resultaatgerichte sturing? Hoe leren toezicht en beleid zinvol van elkaar? En hoe leert het middenmanagement in een ambtelijke organisatie eigenlijk van hun leidinggevenden?


In 2006, 2007 en 2008 doen drie groepen fellows van de NSOB in het kader van de atelierfase van hun MPA-opleiding onderzoek naar deze vragen.


De overheid lijkt steeds weer tegen leerbarrières aan te lopen en raakt volgens sommigen verder en verder af van de werkelijkheid. Tegelijkertijd wordt veel in kennis en in leren geïnvesteerd.

Een lerende overheid streeft naar verbetering: van kennis, van beleid en –uiteindelijk – van de samenleving.


Resultaatsturing, inspectie en toezicht zijn – net als bijvoorbeeld kwaliteitszorg, risicomanagement en beleidsonderzoek – instrumenten die daarbij worden ingezet.


Want de wereld mag dan complex en dynamisch zijn, en er mogen meer actoren zijn alleen dan de (rijks)overheid, dat is nog geen reden om bij de pakken neer te zitten.